Skip to main content
Version: 3.22

senhasegura DSM

πŸ“„οΈ Secrets

A secret is a set of sensitive information, such as credentials, cloud access keys or key/value pairs used in DevOps environment, which grants access to systems like databases, API servers, cloud services, and others. Developers and Security Teams often have dificulties managing those sensitive data on environemts like CI/CD pipelines, Infrastructure-as-a-Code (IaaC), automation tools such as Ansible and Puppet, or even hard-coded inside application dependencies. DevOps Secret Management module offers an easy-to-use way of managing secrets on those environments through an user-friendly interface, centralizing sensitive data in a secure and encrypted vault.